Nyheder

953320_90665120
953320_90665120
953320_90665120
953320_90665120

Hillerødmotorvejen

Liberal Alliance støtter Venstres forslag om, at borgmesteren bemyndiges til at afdække interessen blandt de nordsjællandske kommuner, til…
1442573_39271589
1442573_39271589
1442573_39271589
1442573_39271589

Boligprognose 2016

Sidste år stemte Liberal Alliance imod boligprognosen, og da vores bange anelser er blevet bekræftet uden at forvaltningens…
Flyeruddeling i Trørød
Flyeruddeling i Trørød
Flyeruddeling i Trørød
Flyeruddeling i Trørød

Mere valgkamp

Nu går valgkampen på held, men I skal selvfølgelig ikke snydes for nogle af de kreative, politiske og…
1403571_42228934
1403571_42228934
1403571_42228934
1403571_42228934

Brems Bisgaards brugeiver

Kultur- og Fritidsudvalgsformand Peder Bisgaard elsker at bruge andre menneskers penge. Uanset om formålet er afrikansk stammedans, skattefinansieret…
1239807_31385576
1239807_31385576
1239807_31385576
1239807_31385576

Løb på to ben

I 2013 nedsatte regeringen en ekspertgruppe med tidl. skatteminister Carsten Koch i spidsen. Gruppen blev sat til at…
1409595_99556189
1409595_99556189
1409595_99556189
1409595_99556189

Fremtidens politi

Det danske politikorps beviser igen og igen sit værd – senest med overbevisende tydelighed under det modbydelige terrorangreb…

Mærkesager

VELSTAND & FREMGANG

Jeg ønsker et rigt Danmark i vækst. Et land, hvor borgere og virksomheder ikke bliver rippet, men hvor det betaler sig at arbejde og at lægge en ekstra indsats. Et land, hvor det er attraktivt at drive virksomhed. Og et land, hvor det offentlige fylder mindre end i dag. Derfor arbejder jeg bl.a. for, at de første 7.000 kr. du tjener hver måned er skattefri, at topskatten afskaffes, at selskabsskatten halveres, og at der ryddes op i bureaukrati og byrdefulde regler, så dine skattekroner bruges, hvor de gør nytte. Derved øges beskæftigelsen med 124.000 og økonomien vokser 108 mia. kr.

FRIHED & SIKKERHED

Danmark er et formynderland, hvor stat og politikere blander sig i alt fra spaghettien du spiser til dit natlige søvnbehov. Jeg ønsker respekt for individet. Derfor skal ejendomsretten styrkes, så Skat ikke overrender dit hjem. Din retssikkerhed skal i centrum, og politiet må droppe deres chikanøse totalkontroller. I stedet kunne de efterforske indbrud. Vold, voldtægt, trusler og misbrug af børn skal straffes hårdere, og de kriminelles strafferabatter skal afskaffes. Hvorfor i alverden belønne serieforbrydere? Kriminelle udlændinge må forlade landet, mens de, der vil bidrage, er velkomne.

FART PÅ NORDSJÆLLAND

Jeg vil sætte fart på Nordsjælland. Vores infrastruktur er nødlidende, og selvom trængselskommissionens råd var klare, sker der stadig ikke meget. Nordsjællændere spilder fortsat tiden i lange køer. Jeg arbejder for, at Hillerødmotorvejen forlænges, og at Helsingørmotorvejen udvides. Registreringsafgiften vil jeg afskaffe, så der bliver råd til en effektiv og sikker bil. Regeringens håbløse beslutning om at lade DSB beholde Kystbanen ti år mere må gøres om. Jeg ønsker Kystbanen udbudt til andre end DSB. Der må nye kræfter til, hvis der skal gøres op med aflyste og forsinkede tog.

OMSORG & TRYGHED

Sundhedsvæsenet skal styrkes. Væk med ventetid på udredning og behandling. Væk med overbelægning og indlagte på gangene. Jeg vil patienternes bedste. For at pengene rækker, må sundhedsopgaver i udbud, og de fire mio. sygeplejersketimer, der går til bøvl og dokumentation, må bruges på kerneydelser. Den bedste socialpolitik er en god beskæftigelsespolitik, så alle bidrager efter evne. Derfor vil jeg oprette sociale frikort, så udsatte kan tilbyde arbejdskraft nemt og skattefrit. Narkomaner gives værdighed, og stof til eget brug afkriminaliseres, så straf veksles til behandling.

Støtter

 • Jonathan er en af de få politikere, som jeg personligt føler, jeg kan stole på. Han har i sit byrådsarbejde aldrig haft behov for at lave prestigeprojekter og har altid haft respekt for andre menneskers penge. Det er to ting, jeg værdsætter virkelig højt.

  Magnus Mencke, studerende på Knord Hillerød

 • Jeg kender Jonathan Nielsen som engageret, meget faglig og vidende og utroligt smittende i hans gode humør. Jeg vil fremhæve energien, grundigheden med hvilken, han sætter sig ind i emner, og hans gå på mod og drive til at gå efter sagen. Jonathan arbejder for politik og nye systemer – men lever og ånder for mennesker og deres sag.

  Tine Kjær Rasmussen, iværksætter og selvstændig erhvervsdrivende

 • Jonathan Nielsen er med sin juridiske baggrund, daglige virke på Christiansborg og generelle væremåde en af de politikere, jeg har størst tiltro til. Et ord er et ord, en aftale en aftale. Samtidig er Jonathan den fødte forhandler. Hans vindende væsen kombineret med hans faglige baggrund og åbne sind gør ham ideel som politisk problemknuser. Han formår at knytte kontakter, høre problemstillinger og skære igennem på en retfærdig og demokratisk måde, og han ser muligheder, hvor mange andre ser problemer.

  Jesper Winther Andersen, redaktør og næstformand for Rudersdal Erhvervsforening

Galleri

Spørgsmål & svar

1

Skal topskatten afskaffes?

Topskatten betyder, at det for mange ikke kan betale sig at yde en ekstra indsats på arbejdet. Den hæmmer derved ikke kun den enkeltes muligheder for at råde over egen privatøkonomi, den betyder også, at Danmark mister konkurrenceevne, omsætning og evne til at skabe velfærd og nye job. Den gør Danmark til et fattigere land, og det rammer ikke kun borgere med høje indtægter – det rammer også dem med lavere indkomster. Topskatten må naturligvis afskaffes.

2

Hvordan fremmer vi beskæftigelse?

Op mod 330.000 danskere får i dag ikke noget nævneværdigt ud af at gå på arbejde, 57.000 danskere har mindre end 1.000 kr. om måneden ud af at gå på arbejde, og for flere end 14.000 danskere koster det på bundlinjen at gå på arbejde. Selvfølgelig skal det kunne betale sig at arbejde, og derfor har Liberal Alliance foreslået, at de 7.000 første kr., man tjener hver måned, skal være skattefrie. På den måde kan man forsørge sig selv, før man skal forsørge andre, og der bliver flere gode grunde til at gå fra passiv forsørgelse til ordinær beskæftigelse.

3

Skal den offentlige sektor vokse?

Nej. Danmark har en af verdens største offentlige sektorer og derfor også verdens højeste skattetryk. Her til lands er udfordringen at sikre vores konkurrenceevne, så vores velstand ikke sættes over styr. Det kræver, at vi trimmer det offentlige forbrug og effektiviserer driften af den offentlige sektor. Produktivitetskommissionen har f.eks. fremhævet, at vi kan høste 10 procents effektivisering uden at skulle gå på kompromis med den offentlige opgavevaretagelse. Hvor der er vilje er der vej.

4

Skal det være nemmere at genoptjene dagpenge?

De arbejdsløse gøres en bjørnetjeneste, hvis vi slækker på dagpengekravene. Det er veldokumenteret, at jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det atter at vinde fodfæste, så det skal ikke være nemmere at genoptjene dagpenge. I stedet skal der indføres et højere personfradrag for dem i beskæftigelse, så det bedre kan betale sig at komme i beskæftigelse.

5

Skal uligheden føre til øget omfordeling?

Ifølge IMF har Danmark allerede en ”ekstrem omfordeling” – det er et af produkterne af, at vi allerede i dag er underlagt verdens hårdeste skattetryk. I stedet for at lave en endnu større omfordeling og udligning er vi nødt til at gøre det mere attraktivt at arbejde og tjene penge. Det er alt andet lige mere interessant, at levefoden bliver løftet i både top og bund, end at vi alle sammen er lige fattige, derfor skal der være en mindre omfordeling.

6

Skal det koste penge at gå til lægen?

Hvis skatten sættes ned, og brugerbetaling holdes på et beskedent niveau – f.eks. 130 kr. for besøg hos den praktiserende læge – kan der være god grund til at gøre brug af redskabet. Det betyder nemlig, at dem, der søger læge fordi de mangler en samtalepartner eller lider af småskavanker, i højere grad bliver væk, mens dem, der har brug for lægen, kommer hurtigere til. Både Sverige og Norge har indført brugerbetaling og erfaringen viser, at et beskedent beløb ikke holder behandlingskrævende patienter væk fra lægen.

7

Skal vi tage imod indvandrere?

Jeg byder gerne udlændinge velkommen til Danmark, hvis de vil bidrage og passe sig og sine. Kriminalitet og manglende respekt for landets demokratiske værdier skal dog ikke belønnes, og reglerne for udvisning skal derfor skærpes. Flygtninge skal i højere grad hjælpes i nærområderne, hvor hjælpen vil gøre langt større nytte end her i Danmark. Samtidig skal flygtningekonventionerne præciseres, så de tager udgangspunkt i personligt forfulgte, og ikke giver let adgang til danske velfærdskasser.

8

Skal den kriminelle lavalder sænkes?

Liberal Alliance har længe talt for en opsplitning af den danske kriminalforsorg, så voksne lovovertrædere på over 18 år behandles efter et system, og unge 12-18 årige efter et andet. Det betyder, at den kriminelle lavalder sænkes, men det sikrer samtidig, at social indsats og straf i højere grad kan følges ad for de unge, der ikke kan finde ud af at overholde reglerne. Samtidig vil det betyde, at de alleryngstes retssikkerhed styrkes ift. i dag, de ikke har de retsgarantier, som ældre anklagede kan påberåbe sig.

9

Skal kriminelle straffes eller resocialiseres?

Det resocialiserende arbejde er vigtigt, men det er også vigtigt, at borgernes retsfølelse tages alvorligt, og i dag slipper man simpelthen alt for nemt, når det kommer til en række grove straffelovsovertrædelse – herunder vold, voldtægt, trusler og misbrug af børn. I dag straffes en voldtægt f.eks. typisk med 1,5 til 2,5 års fængsel. Derfor må straffene for disse forbrydelser op. Ligeledes vender Liberal Alliance sig imod den strafferabat man får, når man laver flere lovbrud. Hvor pokker er det rimelige i, at man får ”rabat” på anden og tredje voldtægt man begår – om noget er det da en skærpende omstændighed, at man bliver ved med krænke sine medmennesker.

Kalender

26

maj

2015

Valgdebat på Frederiksborg Gymnasium

 • Place Frederiksborg Gymnasium og HF, Hillerød
 • Time 19:00-21:30

Jonathan Nielsen sider i panel med blandt andre undervisningsminister Christine Antorini og MF Sophie Løhde.

30

maj

2015

Pjeceuddeling i Hillerød

 • Place Torvet, Hillerød
 • Time 10:00-14:00

Jonathan Nielsen deltager sammen med Liberal Alliances politiske leder Anders Samuelsen i pjeceuddeling på Torvet i Hillerød.